Partners

Dit project loopt met de steun van alle politieke partijen en de enthousiaste administratie van de gemeente Oud-Heverlee!

Wij zijn ook dankbaar voor de hulp van:

  • VVSG (initiatief samen met Vlaamse Overheid)
  • Vlaamse Overheid, departement Kanselarij en Bestuur (participatie)
    • meer bepaald Ilse Dries
  • Levuur (participatie)
    • meer bepaald Ewoud Monbaliu
  • Bpart (facilitatie website)
  • Tree company (facilitatie website)

...