Hoe werkt de loting?

Loting: een proces in twee stappen

1. De eerste loting gebeurt door een selectie uit het bevolkingsregister te maken. In Oud-Heverlee zijn we (op 7 november 2019) met 9.147 mensen van 16 jaar en ouder. Als we dan 1 op 5 van deze inwoners selecteren, komen we op 1.829 personen. We nemen dus de eerste, vijfde, tiende etc. persoon van de lijst. Deze mensen zullen een brief krijgen met een uitnodiging om deel te nemen aan het toekomstforum. Via een antwoordformulier kunnen zij zich kandidaat stellen, ten laatste op 30 november 2019.

2. Alle kandidaturen worden geanonimiseerd (namen worden vervangen door nummers) en verzameld in een excel-lijst, waarin voor elke kandidaat ook volgende persoonsgegevens staan: leeftijd (16-30; 31-50; 50+), geslacht, deelgemeente en opleidingsniveau (geen middelbaar diploma, wel middelbaar diploma, hoger onderwijs). Via een algoritme zal dan hieruit de tweede loting gebeuren, zodat de uiteindelijke groep een representatieve weerspiegeling is van onze gemeente, met een evenwichtige mix van leeftijden, deelgemeente, …

Deze groep zal op de drie forumdagen kennismaken met de site, en met de noden van de verschillende belanghebbenden. Onder begeleiding zullen ze dit allemaal bespreken en omzetten in concrete aanbevelingen voor de herinrichting van de site. Het is onze hoop om op deze manier tot genuanceerde beleidsaanbevelingen te komen, die het algemeen belang van Oud-Heverlee en haar inwoners dienen.

 

HOE VERLIEP DE LOTING?

Tijdens de kerngroep en antennegroep van maandag 9 december 2019 werd de loting toegelicht. Er waren in totaal 126 gelote inwoners die zich kandidaat hebben gesteld, de zogenaamde ‘respondenten’. Het doel van de loting is het samenstellen van een zo representatief mogelijke groep voor de gemeente Oud-Heverlee.

Er werd een geanonimiseerde lijst gemaakt met nummers in plaats van namen, samen met de verschillende criteria (deelgemeente, opleiding, leeftijd, geslacht), zodat de programmeur die de loting uitvoert geen namen ziet. Vooraf werd voor elk criteria een quota vastgelegd aan de hand van beschikbare gegevens. Deze quota in combinatie met het beschikbaar aantal respondenten per criteria geeft een indicatie van de knelpuntcriteria. Respondenten die beantwoorden aan deze knelpuntcriteria (zoals opleidingsniveau) worden als eerste geselecteerd. Bij een ex aequo wordt een random loting gebruikt. Na deze procedure werden enkele aanpassingen gemaakt om ook uitgesplitst naar deelgemeente een zo representatief mogelijke spreiding te bekomen.

 

  

Overzicht start loting                                          Na enkele lotingen

   

Leeftijd bij eindresultaat                              Genderbalans bij eindresultaat

Opleidingsniveau bij eindresultaat