Hoe werkt de loting?

Loting: een proces in twee stappen

1. De eerste loting gebeurt door een selectie uit het bevolkingsregister te maken. In Oud-Heverlee zijn we (op 7 november 2019) met 9.147 mensen boven de 16 jaar. Als we dan 1 op vijf inwoners nemen, komen we op 1.829 personen. We nemen dus de eerste, vijfde, tiende etc. persoon van het bevolkingsregister. Deze mensen zullen een brief krijgen met een uitnodiging om deel te nemen aan het toekomstforum. Via een antwoordformulier kunnen zij zich kandidaat stellen, ten laatste 30 november 2019.

2. Alle kandidaturen zullen een nummer krijgen en op die manier anoniem in een excel lijst komen waarin de criteria staan: leeftijd (16-30; 31-50; 50+), geslacht, deelgemeente en opleidingsniveau (geen middelbaar diploma, wel middelbaar diploma, hoger onderwijs). Een speciaal programma zal dan hieruit de tweede loting doen zodat we een evenwichtige groep krijgen, die een weerpsiegeling is van onze gemeente.

Deze groep zal op de drie forumdagen een veelheid aan input en visies krijgen. Dit zullen ze onder begeleiding bespreken. Het is onze hoop om op deze manier tot genuanceerde beleidsaanbevelingen te komen die het algemeen belang van Oud-Heverlee en haar inwoners dienen.